Als werkgever zijn we bezorgd over het welzijn van onze medewerkers. Alleen gemotiveerde medewerkers hebben plezier in hun werk en kunnen beter presteren.

Individueel cursusprogramma

Een van onze centrale doelen is dat we onze medewerkers gestructureerd en zorgvuldig inwerken in hun werkdomein. Iedere nieuwe medewerker volgt daarvoor een 'training on the job' – een individueel uitgewerkt cursusprogramma waarmee alle vakspecifieke inhoud zo snel mogelijk kan worden aangeleerd. Bovendien bieden we voortdurende introductie-evenementen, waarbij nieuwe medewerkers de structuren van het bedrijf snel leren kennen. 

In de eerste weken fungeert een andere medewerker als uw persoonlijke contactpersoon. Met hulp van deze partner kunt u snel en gemakkelijk integreren in ons bedrijf. Om er zeker van te zijn dat u zich echt goed voelt, volgt na enkele maanden een zogenaamd welzijnsgesprek. Hiermee wordt de introductiefase van ons bedrijf afgerond.

Arbeidsvoorwaarden en gezondheidsmanagement

Dat we onze medewerkers veilige en moderne werkplekken bieden, is voor ons net zo vanzelfsprekend als een eerlijke beloning die bij de prestaties past. Daarnaast biedt TYROLIT aantrekkelijke secundaire voorwaarden.

Drie professionele preventiemedewerkers houden zich bezig met de veiligheid en gezondheid van onze werknemers. Daarmee gaan we verder dan de wettelijke eisen. 

Ook buiten werktijd zijn we een hechte gemeenschap. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de activiteiten van het personeelstoneel en de sportclub van TYROLIT. Hiermee wordt de cohesie ook in de vrije tijd gestimuleerd.

Persoonlijke ontwikkeling

Bij TYROLIT hechten we veel waarde aan een gerichte verdere ontwikkeling van onze medewerkers en investeren we veel in hun verdere opleiding. De opleidingen vergroten niet alleen de expertise, maar verhogen ook de motivatie, de prestatiegerichtheid en niet in de laatste plaats de loyaliteit.

We zien het als onze taak om kennis en vaardigheden door te geven aan de volgende generaties. TYROLIT biedt naast een solide leerlingopleiding wanneer nodig individuele traineeprogramma's op het gebied van bijvoorbeeld marketing of applicatietechniek. Hiermee worden de medewerkers uitgebreid voorbereid op hun toekomstige verantwoordelijkheden binnen het bedrijf. 

Het jaarlijks opnieuw opgestelde opleidings- en bijscholingsprogramma biedt talloze bijscholingsmogelijkheden op de volgende gebieden:

  • Persoonlijkheidsontwikkeling
  • Werkmethodiek
  • Programma's voor leidinggevenden
  • Project- en procesmanagement
  • Kwaliteit
  • Informatica
  • Gezondheid

 


Daarnaast zijn jaarlijks wisselende lezingen over interessante onderwerpen onderdeel van de continue persoonlijke ontwikkeling.