Actief milieubeheer

Milieubescherming is een van de essentiële zuilen van bedrijfsmissie van TYROLIT. Een positieve financiële ontwikkeling kan niet los worden gezien van een verantwoord en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. TYROLIT ziet milieubescherming daarom niet als beperking, maar als een kans. Met de in 1996 behaalde certificering volgens ISO 14001 nam TYROLIT een voortrekkersrol op dit gebied in Oostenrijk. Een rol die TYROLIT zeer serieus neemt.

  • Milieubescherming is onderdeel van onze bedrijfscultuur. TYROLIT voldoet vanzelfsprekend aan alle wettelijke eisen. Daarnaast zijn we bewust bezig om onze vrijwillige milieuactiviteiten voortdurend uit te breiden.
  • Milieubescherming zorgt voor innovatie. Voor TYROLIT betekent bewuste milieubescherming een belangrijke impuls voor innovaties, de basis van een succesvol bedrijf. Bewust omgaan met hulpbronnen beschermt de locatie, de banen – en de marktleidende positie van TYROLIT.
  • Milieubescherming is toekomstbescherming. Bestaanszekerheid op lange termijn is niet mogelijk zonder actieve milieubescherming. Milieubescherming is daarom een van de centrale thema's binnen alle bedrijfsonderdelen van TYROLIT.